1ST XI

MONDAYS: 6:30 – 8:15 pm

WEDNESDAYS: 6:30 – 8:00 pm

START DATE:
Wednesday 28th Augusts 2019

2ND XI

MONDAYS: 6:30 – 8:15 pm

WEDNESDAYS: 6:30 – 8:00 pm

START DATE:
Wednesday 28th Augusts 2019

3RD XI

WEDNESDAYS: 6:30 – 8:00 pm

START DATE:
Wednesday 28th Augusts 2019

4TH XI

WEDNESDAYS: 6:30 – 8:00 pm

START DATE:
Wednesday 28th Augusts 2019

MATCH 

SCHEDULES

© 2020 by GHK Hockey Club.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon